นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 16 ปีแห่งความหลัง

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
24 August 2013 00:13
#92091

การอยู่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันมา ๑๖ ปีไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายดาย ย่อมผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาทั้งสิ้น

ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง

ใจสำคัญดั่งท้าวฯ ว่า

นอกเหนือจากนี้ก็ยังต้อง "อด"

ชื่อบันทึกนี้เข้ากับเพลงของครูสุรพล สมบัติเจริญพอดี

๑๖ ปีแห่งความหลัง

๑๖ ปี แห่งความหลัง ทั้งรักทั้งชัง ทั้งหวานทั้งขมขื่น ๑๖ ปีเหมือน ๑๖ วัน รักเอ๋ยช่างสั้นไม่ยั่งยืน มีหวานมีชื่นมีขื่นมีขม

.....

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: 16 ปีแห่งความหลัง