นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปรับตัวไม่ทันกับผู้รับบริการ

Ico48

เด็กรุ่นใหม่ ควรแยกแยะให้ได้

ระหว่าง ทางการ กับ ไม่เป็นทางการ

มีเด็กแชทถามข้อมูลทาง Facebook ดิฉันอ่านแล้วก็เข้าใจ

แต่อยากให้เด็กใช้คำให้ถูกต้อง จึงพิมพ์กลับไปว่า

พี่อ่านแล้วก็เข้าใจนะ

แต่ช่วยพิมพ์ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยค่ะ

อิอิ