นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กินอย่างไร แก่แล้วจะได้ไม่ลืม

Ico48

ฝากเนื้อฝากตัว และก็หัวใจ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ^^