นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครูที่น่าประทับใจของคุณ- -อยากฟังประสบการณ์ค่ะ

Ico48

ครูที่ประทับใจ คือ ครูที่รู้ทันเด็ก เด็กส่วนใหญ่จะติด และสนิทกับครูแบบนี้ค่อนข้างมาก ^^ เพราะว่า

  • การที่ครูรู้ทัน ทำให้เด็กรู้ว่าครูคนนี้คิดแบบเดียวกับเรา
  • ครูแบบนี้ เด็ก ๆ จะเข้าหาได้ง่าย สื่อสารกันในภาษาเดียวกัน เข้าใจกัน และปรึกษาได้ทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องส่วนตัว
  • ครูแบบนี้จะเข้าสภาพเด็กแต่ละคน ว่าเด็กคนนี้เค้าเป็นยังไง และเราต้องเข้าหา และมีวิธีการสอนเด็กคนนั้นอย่างไร
  • ฯลฯ