นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วมชื่นชม พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้ที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ

Ico48

คุณค่าที่คุณคู่ควร กับป้าย "ประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

ชื่นชมคนทำความดี และดีใจที่ได้มีส่วนร่วมเล็กๆ ในครั้งนี้