นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ป้องกันการเผลอลบแฟ้มจาก Samba Server

Ico48

อิอิ อ่านรอบแรกยังไม่ค่อยเข้าใจระบบ/โปรแกรม แต่จะกลับไปอ่านใหม่ เพราะเหมือนว่าเราจะเอามาใช้ได้ในอนาคต

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"