นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Finger Scan กับเกียรติยศการทำงาน

Ico48

ที่ภาควิชาฯอยากให้มี แต่ป่านนี้ก็ยังไม่มีค่ะ มีแต่ประตู เพราะลักษณะทางกายภาพของที่ภาคฯยังไม่เอื้อ(มี 4 ชั้นที่มีช่องทางเข้ามากมาย) และงบยังไม่ผ่าน (ถ้าต้องมีหลายจุดเกิน)

อ่านบันทึกนี้แล้วคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาอะไร ตอนเริ่มใหม่ๆก็คงจะลงตัวยาก แต่ความยืดหยุ่นและความซื่อสัตย์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหามาตรการเพิ่มเติมรองรับนะคะ โดยเฉพาะงานแบบกองการเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่งานสำนักงานหรือโรงงาน ที่คนทำงานต้องอยู่เฉพาะที่ซึ่งแบบนั้นใช้ได้แน่นอนไม่ต้องคิดมาตรการอะไรเพิ่ม