นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลคนเก่ง ณ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21

Ico48

ขอบคุณค่ะ จะนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมขึ้นในครั้งต่อๆไปค่ะ