นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถ่ายภาพกับ(น้อง)นก

Ico48
pai (Recent Activities)
13 August 2013 12:56
#91701

ยอดเยี่ยมครับ

เนื้อหาเต็ม: ถ่ายภาพกับ(น้อง)นก