นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลคนเก่ง ณ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21

Ico48

เห็นด้วยครับว่า รางวัลที่ ๑ กับ ๒ และ ๓ มีช่วงห่างกันมาก ห่างกันตั้ง ๑๐,๐๐๐ บาทและ ๑๔,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

อิอิอิ

เราเอง