นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอยกย่อง พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้หญิงที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ

Ico48

คุณคือ ฮีโร่ค่ะ คุณพรทวี จันทร์สีทอง เป็นบุคคลที่ควรยกย่อง สมดั่งปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก "ประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"