นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอยกย่อง พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้หญิงที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ

Ico48

เห็นด้วยกับคุณโอ๋-อโณ ค่ะ

คณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันองค์กร สำนักงานอธิการบดี มีมติช่วยเหลือคุณพรทวี จันทร์สีทอง รปภ ประจำ ประตูวัดโคกนาว ม.อ. ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทรักษาความปลอดภัย ภายนอก ที่เสียสละชีวิต จนตัวเองต้องสำลักน้ำเสียเกือบเอาชีวิตไม่รอด

โดยเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือนายพรทวี โดยนัดหมายให้นายพรทวี จันทร์สีทอง มารับเงินบริจาค ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 น ที่ ป้าย “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อเป็นตัวอย่างของผู้ประพฤติตนตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สามารถบริจาคได้ที่คณะกรรมการสร้างความรักความผูกพันสำนักงานอธิการบดี หรือที่คุณอภิสรา อินทแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โทร.2053 ค่ะ