นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลคนเก่ง ณ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21

Ico48

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทุกคน เชียร์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รางวัลก็อย่าท้อถอย พยายามคิดค้นงานใหม่เพื่อประกวดในปีต่อๆไป และผมขอให้ประสบความสำเร็จครับ เชียร์

สำหรับคณะฯ ถ้าเป็นไปได้ขอขยายรางวัลให้มากขึ้น และเพิ่มเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจกับนักเรียน เยาวชนรุ่นใหม่ ให้คิดค้นและส่งผลงานดีๆ เข้าประกวดมากขึ้นในอนาคตครับ เชียร์