นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ซ่อม Autosampler 1100 HPLC [เก็บตก]

Ico48

ชื่นชมความใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆจริงๆค่ะ เรียกว่ามี service mind จริงๆสมเป็น serviceMan

เนื้อหาเต็ม: ซ่อม Autosampler 1100 HPLC [เก็บตก]