นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Finger Scan กับเกียรติยศการทำงาน

Ico48

น้อง Shang """

ยกไปเขียนอีกบันทึก นึง เลยดีกว่ามั้ย

ท้าว...ไม่ได้เป็นอาไร นะคะ

แค่...ปวดหัวใจ...เท่านั้นเอง

ไม่มีใคร ปล่อยให้ ตัวเอง ปวดหัวใจไปจนตายหรอกค่ะ

อิ...อิ...