นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Finger Scan กับเกียรติยศการทำงาน

Ico48

ดีนะท้าวฯ ที่ทำงานเขาให้รูดนิ้วไม่ได้ให้รูดอย่างอื่น

อิอิอิ

เมื่อ สนอ. กำลังดำเนินงาน Happy Work Place อยู่ก็คงต้องคิดถึงเรื่อง "ความสุข" ของคนทำงานด้วย คงต้องคิดถึง "งาน" ขององค์กรด้วย

ที่ภาควิชาฯ ก็เคยคุยกันในที่ประชุมภาคฯ ว่าจะซื้อที่ Scan นิ้วมาใช้ เอาแบที่คณะทรัพยฯ ใช้สำหรับห้องเรียนน่ะครับ สำหรับให้นักศึกษามารูดนิ้ว ตอนเข้าห้องเรียน แล้วก็จะให้ได้อีกเด้ง คือให้บุคลากรมารูดนิ้วแทนการใช้นิ้งจับปากกาเซ็นต์ชื่อแบบเดิม

ตอนนี้ยังไม่ซื้อมาใช้ทีครับ

ภาควิชาที่ใหญ่ ๆ อย่างอายุรศาสตร์ ได้ข่าวว่าใช้การรูดนิ้วกันทั้งหมด ทั้งอาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ธุรการ อันนี้ไม่กรองนะครับ

------

หน่วยงานใน ม.อ. นำมาใช้หลายหน่วยแล้วนะครับ อย่างที่แรก ๆ ก็น่าจะเป็น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยคอมฯ เภสัช ....

อันนี้ที่เห็นมา ทราบมานะครับ ที่อื่น ๆ ก็น่าจะยังมีอีกเยอะพอสมควร

-----

คงต้องมองและชั่งระหว่าง วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร การประเมิน (งาน)

บางทีก็อาจจะเหมือนกับ  case ที่ทำการรื้อทางเท้าเพื่อทำถนนให้กว้างขึ้น แต่การรื้อทางเท้าทำถนนทำให้คนเดินเท้าเสียสิทธิไป หรือผลที่ได้ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาเรื่องรถติดให้น้อยลงได้ (นอกจากมีที่จอดรถริมถนนมากขึ้น)

--------------

พฤติกรรมองค์กรเดิมเป็นอย่างไร องค์กรต้องการปรับพฤติกรรมองค์กรไปทางไหนอย่างไร การปรับพฤติกรรมนี้ส่งผลต่อ "งาน" หรือทำให้ "ประสิทธิภาพ" ของงาน เพิ่มขึ้น ลดลงอย่างไรบ้าง

---

ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียครับ scan ความยืดหยุ่นไม่มี ไม่มีให้ลงรายการประกอบอื่น ๆ

เช่นกรณีท้าวฯ ต้องไปรับวิทยากร มาถึงที่ทำงาน (กรณีใช้รถสำนักงาน) ก็ต้องไป scan นิ้วก่อน ไม่งั้นกลับมาเลยเวลา สายแล้ว

หรือวันไหนไม่มีรถสำนักงาน ท้าวฯ ต้องใช้รถส่วนตัวไปรับ ท้าวฯ ก็ต้องมา scan นิ้วก่อนแล้วออกไปสนามบิน แทนที่จะออกจากบ้านตรงไปสนามบินเลย

อันน้ตัวอย่างกรณีที่เป็นข้อด้อยด้านความไม่ยืดหยุ่นของการ scan นะครับ

---

ข้อดีก็อย่างที่คนธรรมดาให้ความเห็น เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงและความตรงค่อนข้างสูง เมื่อเรานำมาใช้ "วัดการลงเวลาปฏิบัติงาน" แต่เครื่องมือนี้มีความจำเพาะหรือความไว ความเที่ยง ความตรง ที่จะ "วัดประสิทธิภาพของการทำงาน" ได้หรือไม่ ก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องประเมินกันอีก

-----

คงต้องถามตัวเอง (องค์กร) ว่า "ต้องการอะไร" วิธีการไหนถึงจะไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ หรือวิธีการที่ใช้ยังไม่ตอบโจทย์ที่ต้องการ หรือวิธีการที่ใช้ทำเพราะใครบางคน แต่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในองค์กร การเปลี่ยนแปลงทำให้ วัฒนธรรมองค์กร เปลี่ยนไปอย่างไร พฤติกรรมองค์กรเปลี่ยนไปอย่างไร

คงต้องคิดร่วมกันครับ

---

อิอิอิ

 

เราเอง