นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Finger Scan กับเกียรติยศการทำงาน

Ico48

มุมมองที่ดีของการใช้ finger scan ก็มีมากนะครับ

บางคนอย่างได้เครื่องมือวัดที่แม่นยำ

เทคโนโลยีนี้ไม่ได้แพงแล้วในปัจจุบัน

เป็นการเปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สิ่งที่ดีบางอย่างหายไป

แต่ เราอาจจะได้บางอย่างที่ดีกว่ามาทดแทนได้

การต้องออกไปทำงานนอกสถานที่และลืม สแกน หากหน่วยงานมีความยืดหยุ่นก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับ

Cheers

เช้านี้ยิ้มหรือยัง

555555