นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Finger Scan กับเกียรติยศการทำงาน

Ico48

ไม่พรือหรอก ท้าว คิดให้ดีว่าเรามีครบ 32 ประการ

ดีที่มีนิ้วให้สแกน การมุ่งงานในหน้าที่ เราให้กำลังใจ

ส่วนว่า กฎกติกา ที่วางไว้ว่าต้องสแกนนิ้ว สักพักเราก็คุณชิน

โดยว่าคนทำงาน แรกๆ มันก็รู้สึกอึดอัด ใจนิ่ง ใจมา ปรึกษาหารือ

ในกรณีมีเหตุอันควร ต้องมัวิธีการอื่นมารองรับ ไม่นั้นมันเดินกันยาก

ยกตัวอย่าง หากว่าท้วต้องไปรับวิทยากร ตอน 8.00 น. ท้าวต้องเลือกแล้วล่ะ

ไปรับวิทยากรที่สนามบิน หรือเข้ามาสแกนนิ้วมือ ทุกอย่างมีทางออก

เราต้องมีที่ลงลายมือชื่อรับรองถ้าเลือกทางแรก คือนาย หรือท่านที่ทีต่ำแหน่งสูงกว่า

เซ็นต์รับรองตัวเราอีกครั้ง ง่ายๆ กลับมาทำตัวแบบเด็กๆ ว่าต้องมีผู้ปกครอง