นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: สายพานชีวิต

Ico48

@ServiceMan บ่เป็นหยังดอก ภาระกิจรัดตัว คนกันเองทั้งนั้น

อิอิอิ

ทิ้งไม่ได้ครับ ทิ้งก็ไม่มีใส่ครับ

@ลุงทดแทน เพลาหน้าไปกันอีก

อิอิอิ

ชวนท้าวฯ ไปด้วย รอบนี้ท้าวฯ เท้าไปหาหมอซะก่อน

อิอิอิ

เราเอง