นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: สายพานชีวิต

Ico48

เตรียมชุดใหม่ เครื่องอาบน้ำไปให้พร้อ มด้วยครับ

แต่เขาจะมีที่ปลูกที่ไม่ลุยโคลนก็มีนะครับ คาดว่าไม่สนุกเท่าลุยโคลน

อิอิอิ

@DaDa แก้ไขข้อมูลแล้วครับ

อิอิอิ

เราเอง