นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอเชิญร่วมโหวตผลงาน Kaizen ประจำปี 2556

Ico48

โหวตให้แล้วครับ และโพสข้อความส่งต่อ ไปให้ในเครือข่าย มอ. ในกลุ่ม Facebook ที่ "กลุ่มโครงการทำคู่มือรุ่น 1 รุ่น 2 มอ.", "บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มอ."และ กลุ่ม "พนักงานมหาลัย มอ. 2555" ให้เพิ่มเติมแล้วด้วยครับ