นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คือครูผู้ให้..ผศ. ดร. ประวิตร โสภโณดร

Ico48

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ สว. คณะทรัพย์ฯ ม.อ. ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร

ผู้เกษียนอายุ มีห้องพักนะครับ คิดถึงคณะฯ และน้องๆคณะทรัพย์ เมื่อไร ก็แวะมา

ห้องผู้เกษียณอายุราชการอยู่ติดกับห้องรองคณบดี ฝ่ายบริหารครับ มาใช้งานได้ตลอดเวลาครับ

คิดถึงคณะทรัพย์เมื่อไร ก็แวะมา ...

เชียร์

วรวิทย์

I ♥ FNR