นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์เกษียณ นายประยงค์ หรับจันทร์

Ico48
pai (Recent Activities)
30 July 2013 14:47
#91122

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ สว. คณะทรัพย์ฯ ม.อ. คุณประยงค์ หรับจันทร์

ผู้เกษียนอายุ มีห้องพักนะครับ คิดถึงคณะฯ และน้องๆคณะทรัพย์ เมื่อไร ก็แวะมา

ห้องผู้เกษียณอายุราชการอยู่ติดกับห้องรองคณบดี ฝ่ายบริหารครับ

หรือที่ฟาร์ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ ครับ

เชียร์

วรวิทย์

I ♥ FNR