นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บังคับ Google ให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการโดยเฉพาะเจาะจง

Ico48

ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัว อิ อิ อิ