นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีดูแลความเสี่ยง...วิทยากรไม่รักษาเวลา

Ico48

เยี่ยมเลยค่ะ  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ค่ะ  สมกับเป็นมืออาชีพจริงๆ ค่ะ พี่เมตตา