นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรามาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างศรีตรังกันดีกว่า

Ico48
pai (Recent Activities)
24 July 2013 11:19
#90895

ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ

วันก่อนที่ประชุมแก้ปัญน้ำ เราคิดรอบด้านครับ ทั้งแนวทางเพิ่มการกักเก็บน้ำ การหาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อเป็นน้ำสำรองฉุกเฉินของคณะต่างๆ การเพิ่มน้ำประปาที่จ่ายให้ มอ. การตรวจสอบการสูญเสียน้ำจากระบบ(น้ำรั่ว) การประหยัดการใช้น้ำ(พฤติกรรมการใช้น้ำครับ) และข้อมูลทั้งหมดได้รับทราบพร้อมกันระหว่างนักวิชาการเกี่ยวกับน้ำ(อาจารย์ทางวิศวกรรมศาสตร์) ผู้บริหาร ม.อ.(รองอธิการฝ่ายระบบฯ รก.ผอ.กองอาคาร และผู้ปฏิบัติ(เจ้าหน้าที่งานสาธารณูปการทางด้านน้ำประปา) คิดว่า ทุกส่วนน่าจะเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อช่วยให้ ม.อ. หลุดพ้นจากความเสี่ยงเรื่องการขาดน้ำประปาครับ

ขอบคุณ นักเรียนห้องสันติศึกษา ที่ยังจำได้ถึงการดำเนินการเรื่อง "ศูนย์อาหารศรีตรัง" ที่มาแทน "ศูนย์อาหารริมถนน 108 ครับ"

ขอบคุณ รศ.สมาน เสนงาม ที่แม้จะไปอยู่ กทม. แล้ว แต่ก็ยังเป็นห่วง ม.อ. และให้ข้อคิดดีๆแก่ ม.อ. เสมอมา ครับ