นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดื่มน้ำเย็นเป็นอันตรายจริงหรือ

Ico48

เรื่องนี้ ไม่ขออกความเห็นค่ะ น้องใยมะพร้าวใยไหม พิจารณาเองตามความเหมาะสมค่ะ ว่าวันไหนจะดื่มน้ำมากหรือน้ำน้อย (ฮา)

เอิ้ก เอิ้ก