นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม้มงคล(สำหรับวันอาทิตย์)

Ico48
manop (Recent Activities)
06 January 2008 23:05
#9043
ผมชอบโป๊ยเซียน นะมีเสน่ห์ และมีหนามคอยป้องกันอันตราย
แม่นมาก ตรงเผ่งเลย