นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูแลลูกค้าใช้เครื่องด้วยตนเอง : เตรียมความเข้มข้นสารมาตรฐาน

Ico48

ประเด็นเรื่องของการรบกวน/ ขัดจังหวะระหว่างการอบรมนี่เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาหลัก ๆ เหมือนกันนะครับ

เมื่อถูกขัดจังหวะ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ความสนใจจะลดลงทันที

ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องให้ถูกขัดจังหวะน้อยที่สุด

กรณีที่ไม่เป็นห้องแยก คนข้าง ๆ ก็น่าจะพิจารณาว่าเมื่อไหร่ควรจะขัดจังหวะด้วยเช่นกัน

อิอิอิ

หวาดาใจดีมีจิตบริการ

ลูกค้าติด

อิอิอิ

เราเอง