นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Phone Calls

Ico48

ที่เว็บไซต์นี้มีเสียงสำหรับการรับโทรศัพท์แบบง่ายๆด้วยค่ะ

http://www.englishspeak.com/english-lesson.cfm?lessonID=25

เว็บไซต์นี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่อยากฝึกฟังและคุยเกี่ยวกับการรับโทรศัพท์ด้วยค่ะ

http://www.englishclub.com/speaking/telephone.htm

เนื้อหาเต็ม: Phone Calls