นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ออฟฟิศซินโดรมป้องกันได้

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
05 July 2013 12:09
#90213

ขั้นแรกต้องเปลี่ยนโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้นั่งทำงานก่อนครับ

อิอิอิ

เราเอง