นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ผิดทาง พลาดก้าว ? KM ธรรมชาติ

Ico48

เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องง่ายๆ ให้ฟัง เอาให้เป็น "นักเขียนประจำเดือน" กันไปเลย