นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Phone Calls

Ico48

ยินดีต้อรับเข้าสู่วงเล่าเรื่อง วงแชร์สีชมพูครับ

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Phone Calls