นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อ Windows 8 login ไม่ได้

Ico48

เพิ่มเติมอีกนิดครับ

สำหรับ Notebook ควรจะตั้งค่าเมื่อปิด (พับ) จอ (lid) ลงมาด้วยครับ ค่า default ที่ตั้งไว้จะเป็น sleep mode ไว้ ผมจะเปลี่ยนเป็น hibernate mode แทน

ส่วนปุ่ม power ค่่า default น่าจะตั้งไว้เป็น sleep mode เช่นกัน ผมจะตั้งให้ shutdown หากกดปุ่ม power

ก็น่าจะทำให้เกิดปัญหาน้อยลงได้

  • sleep mode -> เก็บค่าต่าง ๆ ไว้ในหน่วยความจำ -> ต้องมีไฟเลี้ยง -> เปิดใหม่เร็ว + ได้สถานะเดิมก่อน sleep
  • hibernate mode -> เก็บค่าต่าง ๆ ไว้ใน disk -> ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง -> เปิดใหม่ช้ากว่า sleep แต่เร็วกว่า shutdown + ได้สถานะเดิมก่อน hibernate
  • shutdown -> ปิดทุกอย่าง ไม่ต้องจ่ายไฟ -> เปิดช้ากว่า mode อื่น ๆ แต่เริ่มต้นด้วยความสดชื่น สดใหม่

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: เมื่อ Windows 8 login ไม่ได้