นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อ Windows 8 login ไม่ได้

Ico48

Hirent mini XP นั้นผมลองแล้วนะครับ ขึ้นหน้าจอสีฟ้าแบบ win xp เลยเหมือนไม่รับ

เนื้อหาเต็ม: เมื่อ Windows 8 login ไม่ได้