นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การนำเสนอข้อมูล

Ico48

การนำเสนอข้อมูล ไม่ควรเสนอเป็นคำบรรยาย เพราะกว่าจะอ่านคำบรรยายจบ หรือผู้ฟังต้องอ่านก็ไม่ทันครับ ควรเสนอเป็นตารางสรุป หรือกราฟ เพื่ออธิบายได้ง่ายและชัดเจนครับ ส่วนคำบรรยายผู้บรรยายต้องไปอ่านทำความเข้าใจแล้วบรรยายไปพร้อมกับข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟ นอกจากนี้ ยังควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าว่าข้อมูลปัจจุบันมันดีขึ้นหรือแย่ลง ทำให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึ้นครับ ผู้ฟังสามารถจินตนาการจากข้อมูลได้ด้วยครับ จึงทำให้การนำเสนอมีประโยชน์สูงครับ

เนื้อหาเต็ม: การนำเสนอข้อมูล