นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตะกั่ว

Ico48

เรื่องผลของสารตะกั่วมีการศึกษากันมาก ที่ดัง ๆ ก็คงเป็นเหมืองคลิตี้ ที่กาญจนบุรี

บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราอย่างปัตตานีก็มีปัญหาเรื่องสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ อาหาร ซึ่งแหล่งของตะกั่วที่มีคนศึกษาไว้ ก็น่าจะมี ๒ แหล่ง แหล่งใหญ่คือต้นน้ำแม่น้ำปัตตานี ที่มีการทำเหมืองแร่ในอดีต แต่มีการบริหารจัดการไปแล้ว (ปัจจุบันไม่ทราบว่ายังคงเล็ดลอดมาอีกไหม) กับอีกแหล่งคาดว่ามาจากกิจกรรมของการใช้สารตะกั่วในการซ่อมเรือ

แต่ปัจจุบันวิธีการซ่อมเรือแบบเดิมที่ใช้สารตะกั่วในกระบวนการลดน้อยลงมากแล้ว จะมีก็เป็นเรือเล็ก ๆ ตอนนี้เขาใช้พวกกาว epoxy แทนแล้ว ซึ่งปัญหาจะเปลี่ยนไป ????

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ตะกั่ว