นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จากต้นกล้า..เริ่มผลิใบ

Ico48
  • ขอชื่นชมและยกนิ้วให้ 2 นิ้วค่ะ
  • กำลังใจให้คุณ.....กำลังใจให้คุณ