นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คณะฯสวย ด้วยมือเรา

Ico48

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อมาตรวจเยี่ยมที่คณะฯ ก็จะชมทุกครั้งว่า คณะฯ สะอาด ดูเป็นระเบียบทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร โดยเฉพาะพื้นอาคาร 1 สะอาดแวววับจริงๆ ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: คณะฯสวย ด้วยมือเรา