นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขของสาว DaO_558

Ico48

ภายในสำนักประกันคุณภาพ เค้าุคุยกันรู้เรื่องเร็วมาก ฟังแค่ 2 ประโยค อุตส่าห์บรรยายได้ตั้ง หน้านึง

เนื้อหาเต็ม: ความสุขของสาว DaO_558