นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำหมักชีวภาพ (จากประสบการณ์จริง) : ตอน 1

Ico48
ลุงขุม [IP: 113.53.11.22]
20 June 2013 20:04
#89270

น้ำหมักสำหรับใช้ทำความสะอาด เช่นล้างจาน ซักผ้า ล้างห้องน้ำ ดับกลิ่นในคูน้ำทิ้ง เป็นต้น ใช้สูตร ผลไม้ 3 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. น้ำ 10 ลิตร แต่ถ้าหมักไว้รับประทานใช้สูตร ผลไม้ 3 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. น้ำ 5 ลิตร ใช้เวลาหมัก 3 เดือนขึ้นไป

ที่หมักไว้รับประทานส่วนมากใช้ผลไม้ที่มีสรรพคุณทางรักษาโรค หรือบำรุงร่างกาย เช่น มังคุด แอปเปิล องุ่น กระชาย เป็นต้น ยังไม่เคยลองใช้กะท้อน จึงไม่ทราบว่าจะได้ผลอย่างไรบ้าง แต่ถ้าทำเพื่อใช้ทำความสะอาดคงไม่มีปัญหาอะไร