นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยุคแห่งการขัดจังหวะ

Ico48

จะไม่ทำตัวเป็นคนขัดจังหวะคนอื่นค่ะ...จะได้ไม่ต้องใช้กรรม...