นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรามาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างศรีตรังกันดีกว่า

Ico48
Smarn (Recent Activities)
20 June 2013 16:53
#89250

เคยขุดครั้งหนึ่งไปเมื่อหลายปีที่แล้ว ครับ ก็เข้าใจว่าอาจารย์วรวิทย์เองก็มีส่วนในครั้งนั้น

จะขุดอีกครั้ง ก็เห็นด้วยนะ แต่อยากให้ประเมิน ประมวล ประมาณ กันก่อนให้รอบคอบ

คงไม่ได้ขุดกันบ่อยนะครับ ...

1. น้ำทั้งหมดรับมาจากเขาคอหงส์ ... ปริมาณน้ำเข้าอ่างต่อปี น่าจะคงเดิม ?

2. ปริมาณน้ำที่สูญเสีย ... จากการระเหย คงทำอะไรยาก แต่จากการซึมผ่าน น่าจะลงทุนกันหน่อย

3. การบริหาร จัดการเรื่องการใช้น้ำ ..

ฯลฯ

ม.อ.มีนักวิชาการเยอะแยะ ทำได้น่า สู้ ๆ