นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Guard column สกปรก

Ico48

หวาดาติดระบบนำร่องไว้ กระทง เอ้ย การแก้ปัญหาจึงไม่หลงทาง

อิอิอิ

เยี่ยมจริง ๆ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Guard column สกปรก