นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วินัยจราจรในมหาวิทยาลัย ความจำเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศ

Ico48

เห็นด้วยกับการกวดขันวินัยจราจรใน ม.อ. นะครับ

และอยากให้ทำไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนใน ม.อ. ให้มีประสิทธิภาพด้วยครับ