นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรามาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างศรีตรังกันดีกว่า

Ico48

การขุดอ่างให้ลึกลง/ ขยายอ่าง เป็นทางแก้ปัญหาทางหนึ่ง คือการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ

แต่ก็ต้องมองปัญหาอื่น ๆ เพิ่มด้วย

- พฤติกรรมการใช้น้ำ
- ปริมาณ/ แหล่งน้ำดิบที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำ
- ...

อิอิอิ

เราเอง