นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรามาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างศรีตรังกันดีกว่า

Ico48

ดีใจที่เห็นแนวทางแก้ปัญหาครับ

ขอบคุณอาจารย์วรวิทย์ที่คิดหาทางด้วยครับ (ถือโอกาสขอบคุณเรื่องการแก้ปัญหาตลาด 108 จนกลายมาเป็น ตลาดศรีตรังในทุกวันนี้ด้วย)

ขอให้กำลังใจให้เดินหน้าต่อไป ขุดอ่างให้ลึกลงได้สำเร็จนะครับอาจารย์