นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรามาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างศรีตรังกันดีกว่า

Ico48
pai (Recent Activities)
20 June 2013 14:38
#89227

การขยายพื้นที่อ่างไม่ควรทำเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจครับ ราคาที่ดิน ม.อ. ประเมินได้ว่าราคาไร่ละ 20-40 ล้านบาทครับ

การขุดอ่างให้ลึกลงไป เราไม่ต้องเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นเลย และยังนำดินที่ขุดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก รวมทั้ง ที่ดินก็สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ครับ

การขุดอ่างเดิมให้ลึกลงไป จะต้องทำการสำรวจรายละเอียดของชั้นดินให้ชัดเจนว่าต้องไม่ทำให้น้ำรั่วจากอ่างได้จึงทำการขุดครับ เมื่อวานนี้(19 มิ.ย. 56 ผมได้เข้าร่วมประชุมแก้ปัญหาน้ำประปา ม.อ. ร่วมกับรองอธิการบดี ฝ่ายระบบฯ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และบุคลากรกองอาคาร) ที่ประชุมได้สรุปเรื่องนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องน้ำประปา ม.อ. ครับ และผมได้เสนอเพิ่มเติมให้ขุดลงไปเพิ่มอีก 1 ระดับ(5 เมตร) พื้นที่ 15 ไร่ ได้ปริมาตรดิน 120,000 ลบ.ม. ครับ รวมของเดิม 160,000 ก็เป็น 280,000 ลบ.ม. โดยที่ไม่ต้องเสียที่ดินเพิ่มขึ้นเลย และดินที่ขุดขึ้นมาผมเสนอให้นำไปปรับปรุงพื้นที่ ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ ต. ทุ่งใหญ่ครับ