นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การติดตั้ง OS สำหรับ pcDuino board

Ico48

@ พี่สงกรานต์

ผมลองทดสอบแล้วนะครับแต่ Browser ที่ติดตั้งมันไม่มี Java และ Flash ผมจึงทดสอบจาก Web อื่นแทนซึงใช้ HTML5 ผลการทดสอบอาจบอกอะไรไม่ได้เพราะ Sever น่าจะอยู่ไกลมาก

การ Set up

 

ผลการทดสอบจาก PC เครื่องที่อยู่ใกล้ๆ กันบน Firefox

 

อันนี้ของ pcDuino บน Cromium Browser

ผลที่ได้เปรียบเทียบกันยากเพราะทดสอบคนละเวลากัน ทดสอบหลายครั้งผลก็ได้ไม่เท่าเดิมค่อนข้างเกว่งมากๆ รอผลการทดสอบหลังจากการติดตั้ง Flash และ Java อีกทีนะครับ