นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรามาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างศรีตรังกันดีกว่า

Ico48

เคยได้ยิน ได้อ่าน แบบ "เขาว่า" เรื่องอ่างขุดเพิ่มไม่ได้แล้ว เพราะชั้นหินเอย สภาพธรณีเอย ไม่เหมาะสมนี่จริงเท็จอย่างไรครับ

ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า ถ้าขุดขยายอ่างเก็บน้ำได้ก็น่าขุดนะครับ จะได้เก็บน้ำเพิ่มได้อีก

ยิ่งถ้าสามารถทำให้ภูเขาคอหงส์ที่เป็นแหล่งส่งน้ำกลายเป็นที่ป่าจริง ๆ (ไม่ใช่ป่ายาง) ก็น่าจะยิ่งดีกับประชาคม มอ. และสังคมทั่วไปยิ่งครับ